Szkoła Montessori – sposób nauczania

Czy dzieci w szkole Montessori są wychowywane bezstresowo? Takie pytanie zadają sobie rodzice, którzy rozważają posłanie dziecka do szkoły Montessori. W Warszawie jest kilka takich placówek, część z dużymi tradycjami. Czego spodziewać się może w nich dziecko, które zaniedbuje naukę?

Trudno przełożyć system tradycyjnych kar i nagród znanych ze zwykłych szkół na system działający w szkole Montessori. A to dlatego, że inaczej wygląda w takiej placówce kontakt nauczyciela z uczniem i sposób pracy.

Szkoły Montessori – Warszawa i duże miasta mają ich coraz więcej

Zwiększona popularność, jaką notują szkoły i przedszkola Montessori ma swoje źródło w efektywnej pracy z uczniami. Co ciekawe odbywa się to bez kar i nagród w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Dzieci naprawdę uczą się rozwiązywać problemów. A to oznacza, że nie są karane za popełnianie błędów – nacisk jest położony na to, jak znaleźć rozwiązanie w toku indywidualnej pracy z uczniem. A to nie jest typowy dla placówek innych niż szkoły Montessori – Warszawa i inne duże miasta mogą ewentualnie zaproponować takie nastawienie w niepublicznych szkołach z autorskim programem nauczania. Ale w sposób ustandaryzowany, nie oferuje takiego podejścia żadna inna grupa placówek.

Jak działa nauczyciel w szkole Montessori

Jak wygląda lekcja w szkole Montessori? Nauczyciel nie jest na pewno kimś, kto odpytuje, strofuje, karci, wpisuje uwagi do dziennika itp. Nauczyciel jest jednocześnie obserwatorem i osobą udzielającą wsparcia przy trudnościach. Ale nie polega to na prostym podpowiadaniu odpowiedzi lub demonstrowaniu. Rozwiązanie trudności zawsze zależy od zaangażowania ucznia. Ważnym pojęciem w szkole Montessori jest samokontrola i samodzielne korygowanie błędów przez ucznia. Nauczyciel odsuwa się tu nieco w cień, nie tracąc kontroli nad wydarzeniami.

Wyślij dziecko do szkoły Montessori w Warszawie. Wychowasz problem-solvera

Maria Montessori uważała system kar i nagród za narzędzie do wymuszania posłuszeństwa u dzieci, a nie zachęcania ich do rozwoju. Nagroda dla ucznia w szkole Monessori to możliwość korzystania z rozwiązania problemu, wsparcie i zainteresowanie grupy oraz wewnętrzna satysfakcja. Motywatorem jest więc dążenie do satysfakcji, a nie ucieczka przed karą.

Chcesz wychować dziecko, które będzie w życiu koncentrować się na rozwiązywaniu problemów – czyli będzie „problem solverem”, poszukiwanym potem na rynku pracy? Zobacz gdzie jest najbliżej Ciebie szkoła Montessori, Warszawa i okolice dają ci tu wiele możliwości.

Szkoły Montessori Warszawa:

Zobacz też:
Strefa rodzica | Szkoły Montessori Warszawa

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.